Oči Brna: Petr Oslzlý


Dramaturg, herec, scenárista Petr Oslzlý (26. dubna 1945 Konice u Prostějova) vystudoval divadelní vědu a dějiny umění na FF MU. Své celoživotní spojení se světem divadla odstartoval v experimentálním divadle Quidam. Od roku 1972 je jeho jméno neodmyslitelně spojeno s Divadlem Husa na provázku. Tvář divadla utvářel především jako dramaturg, ale i jako scénárista a herec, v letech 1976–1980 a 1992–2001 také jako umělecký šéf. Pro toto divadlo připravil množství původních scénářů, adaptací i dramatizací. Zasloužil se o realizaci významných mezinárodních i domácích divadelních projektů, např. Divadlo v pohybu Together–Společně. V 80. letech organizoval bytový univerzitní seminář. 

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA.

Připravované akce:

4.–30. května 2015 – Život s divadlem v pohybu – Výstava věnovaná 70. narozeninám dramaturga, herce, pedagoga Petra Oslzlého.

14.5.2015 / 17:00 – První setkání s Petrem Oslzlým – … o jeho undergroundových aktivitách v 80. letech – o Podzemní univerzitě a nezávislé Galerii-Drogerii Zlevněné zboží.

19.5.2015 / 17:00 – Petr Oslzlý a české alternativní divadlo – Přednáška Mgr. Libora Vodičky, Ph.D.

28.5.2015 / 17:00 – Dernisáž výstavy Život s divadlem v pohybu – Slavnostní zakončení měsíce věnovaného Petru Oslzlému.

28.5.2015 / 18:00 – Druhé setkání s Petrem Oslzlým – … který uvede projekci záznamu legendární inscenace hry Ludvíka Kundery Labyrint světa a lusthauz srdce jako její dramaturg a představitel hlavní role Poutníka.

Poslední aktualizace: 14.08.2015, 15:39