Oči Brna: Rudolf Pečman

Kdy: 16. 8. – 29. 10. 2021
Kde: Foyer MZK / přízemí

Rudolf Pečman (1931–2008) patřil mezi nejvýznamnější představitele české muzikologie. Jeho celoživotní působení je spjato s Brnem, kde byl zaměstnán na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Prezentace Oči Brna ukáže různé stránky jeho bohaté činnosti. Budou představeny jeho monografie o skladatelích a osobnostech z oblasti české muzikologie a estetiky. Dalším tématem bude Pečmanovo působení v rámci brněnských festivalů, kolokvií i v „Kruhu přátel hudby“. Jiný oddíl se zaměří na jeho rozsáhlou korespondenci. Prezentaci doprovodí množství fotografií a obrazových příloh.

Výstava vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - Moravská zemská knihovna v Brně.

Poslední aktualizace: 13.01.2022, 19:14