Oči Brna: Zdeněk Rotrekl

Brněnský básník, prozaik a publicista Zdeněk Rotrekl (1920–2013) pocházel z rodiny zahradníka a obchodníka se zahradnickými pomůckami. V roce 1940 maturoval na klasickém gymnáziu v Brně, pak však ovlivnily jeho život válečné události – byl totálně nasazen, ke konci války se musel skrývat. Po válce začal studovat na filozofické fakultě brněnské univerzity filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. Do literatury vstoupil ve 40. letech 20. století (debutoval v časopise Jitro), kdy se hned z počátku zařadil mezi básníky výrazně katolické spirituální orientace (Kyvadlo duše (1940), Kamenný erb (1944), Pergameny (1947)). Od roku 1947 byl členem Moravského kola spisovatelů, stal se zástupcem Sdružení katolických spisovatelů a publicistů, patřil mezi pravidelné přispěvatele revue Akord. Po únoru 1948 byl z politických důvodů nejen vyloučen ze studia, ale i ze všech ostatních organizací. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, který byl zmírněn na doživotí. Nakonec byl vězněn do roku 1962. Po roce 1989 se stal redaktorem brněnské redakce kulturní rubriky Lidové demokracie, spolupracoval s brněnskou televizí a s rozhlasem. Získal také řadu ocenění (Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Státní cenu za literaturu, Cenu Jaroslava Seiferta ad.). V roce 1994 mu bylo uděleno čestné občanství města Brna.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA.

Připravované akce:

1.-29. září 2015 - Zdeněk Rotrekl. Světlo přichází potmě

Výstava připomínající 95. výročí narození katolicky orientovaného básníka, spisovatele a literárního historika Zdeňka Rotrekla.

1.–29. září 2015 - In memoriam Zdeněk Rotrekl

Po celou dobu trvání výstavy věnované Zdeňku Rotreklovi si mohou návštěvníci Moravské zemské knihovny v Brně poslechnout na vybraných počítačích vzpomínkový pořad rádia Proglas s názvem In memoriam Zdeněk Rotrekl.


15. září 2015 / 17.00 - Básník a jeho čas: nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla

Přednáška literárního kritika Ivo Haráka.

29. září / 18.00 - Nezděné město

Promítání filmového dokumentu natočeného k 85. narozeninám spisovatele Zdeňka Rotrekla Petrem Baranem a Petrem Francánem.   

Poslední aktualizace: 14.03.2017, 23:55