Oči Brna: Zdeněk Zouhar

Oči Brna: Zdeněk Zouhar

V letních měsících se v cyklu Oči Brna budeme věnovat Zdeňku Zouharovi.

Zdeněk Zouhar pocházel z Kotvrdovic u Blanska. V letech 1946–1951 vystudoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory hudební a výtvarná výchova a zároveň se soukromě vzdělával v hudební kompozici u Janáčkova žáka Jana Kunce. Po krátkém pedagogickém působení na gymnáziích v Bratislavě a ve Znojmě a po absolvování základní vojenské služby nastoupil Zdeněk Zouhar v listopadu roku 1953 do tehdejší Universitní knihovny jako pracovník Hudební knihovny, kde působil do roku 1961. Roku 1954 začal ve studovně Universitní knihovny pořádat komorní koncerty, v jejichž repertoáru měl výsadní postavení tehdy již světoznámý český skladatel Bohuslav Martinů. S významným skladatelem byl Zdeněk Zouhar v písemném kontaktu až do jeho smrti v roce 1959. Z popudu Zouhara zkomponoval Martinů cyklus písní pro ženský sbor na lidové texty nazvaný Petrklíč. Zouhar také řídil v lednu 1956 ve skladatelově rodné Poličce světovou premiéru kantáty Otvírání studánek. Hudba Bohuslava Martinů poté provázela Zdeňka Zouhara celým životem i tvorbou: zkomponoval Variace na téma Bohuslava Martinů pro symfonický orchestr, stal se spoluzakladatelem Společnosti Bohuslava Martinů a velkému českému skladateli věnoval roku 2001 svou monografii Sborová tvorba Bohuslava Martinů. Zdeněk Zouhar proslul jako tvůrce četných vokálních skladeb pro sbory různého obsazení a komorních instrumentálních děl. K jeho rozsáhlejším dílům patří opery Proměna a Velká láska a oratorium Plameny kostnické. Mezi jeho žáky v oboru kompozice se řadí například Silvie Bodorová, Radek Rejšek či Ingrid Silná.

Oči Brna: Zdeněk Zouhar

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Veselá, Ph.D, 541 646 164, Irena.Vesela@mzk.cz

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

5. června – 26. srpna 2017 – Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník (Oči Brna)
(foyer MZK a Galerie MZK)

Výstava věnovaná skladateli, muzikologu a knihovníkovi prof. PhDr. MgA. et Mgr. Zdeňku Zouharovi.

8. června 2017 v 17.00 hod. – Vernisáž: Hudba pro čistá srdce
(konferenční sál, přízemí)
Vernisáž výstavy Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník.

13. června 2017 v 18.00 hod. – Zdeněk Zouhar: Velká láska
(malý sál, 6. patro)
Promítání záznamu jednoaktové opery Zdeňka Zouhara v podání Komorní opery Hudební fakulty JAMU.

21. června 2017 v 18.00 hod. – Zdeněk Zouhar - hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů
(malý sál, 6. patro)
Přednáší hudební skladatel a muzikolog prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

Poslední aktualizace: 13.06.2017, 15:25