Odvaž se poznat

Kdy: 19. 10. - 22. 12 2022
Kde: Galerie, přízemí

Výstava se věnuje období osvícenství na Moravě, přibližně mezi léty 1740 a 1810. Jednou z charakteristik osvícenství je snaha o poznání světa a o proměnu společnosti skrze toto poznání, což shrnul Emmanuel Kant svým citátem "Odvaž se poznat". Nové znalosti a technologie se šířily napříč Evropou i mezi různými vrstvami společnosti. Vznikaly také nové spolky a instituce, umožňující vzdělávání a právě z této doby pochází myšlenka založení Moravského zemského muzea, u kterého vznikla i Moravská zemská knihovna. Výstava přibližuje, jak tento proces probíhal v moravském prostředí, ať už mezi šlechtici a vzdělanci nebo na venkově, a také roli, kterou v něm hrály tištěné publikace všeho druhu, knihy, noviny a časopisy nebo třeba  i mapy. Výstava bude slavnostně zahájena 19. 10. od 17:30 v galerii MZK v přízemí.

Poslední aktualizace: 26.09.2022, 15:06