ONLINE: Antonín Rejcha a jeho učebnice hudební kompozice

Kdy: pondělí 22. března 2021 / 19.00
Kde: Facebook MZK

Antonín Rejcha je autorem čtyř obsáhlých učebnic vydaných tiskem v letech 1814-1833, které byly součástí výukových materiálů na pařížské konzervatoři, kde sám působil. Kromě vydaných učebnic zůstalo také několik prací v rukopisné podobě. Na přednášce bude představena koncepce a význam Rejchových učebnic v kontextu své doby. Učebnice představí jejich překladatel do češtiny, doc. Roman Dykast, vedoucí oddělení muzikologie na Ústavu dějin umění AV ČR.

Přednáška je doprovodným programem v výstavě Antonín Rejcha: Znovunalezený.

Poslední aktualizace: 23.03.2021, 15:34