ONLINE: Antonín Rejcha: Znovunalezený

Kde: rejcha.knihovny.cz

MZK připravila ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou (Bibliothèque nationale de France) virtuální výstavu o česko-francouzském skladateli Antonínu Rejchovi, pražském rodákovi, jehož život i tvorba byly významně spojeny s Francií a pobytem v Paříži. Rejcha byl vrstevníkem a přítelem Ludwiga van Beethovena, naturalizovaným Francouzem, široce uznávaným profesorem skladby a prvním rodilým Čechem zvoleným za člena Francouzské akademie krásných umění. V rámci výstavy Rejchu poznáte také jako odvážného a nápaditého skladatele, poodhalíte též současný stav bádání o skladateli, včetně nejnovějších objevů. V devíti tematických celcích přibližuje pomocí autografních rukopisů z fondu Francouzské národní knihovny, archivních dokumentů, původních tisků z fondů MZK a dobových rytin místa, na nichž se odehrával Rejchův život plný zvratů, počínaje rodnými Čechami přes Německo, Vídeň až do Paříže. Zaměřuje se také na různé aspekty jeho hudební a teoretické tvorby a představuje exkluzivně i ukázky z nové nahrávky Rejchovy kantáty Lenore v podání Filharmonie Brno.

Poslední aktualizace: 06.04.2021, 11:57