ONLINE: Beseda: Komenského dědictví

Kdy: čtvrtek 25. března 2021 / 19.00
Kde: Facebook MZK

 

Beseda u příležitosti vyročí narození J. A. Komenského (28. března 1592) symbolicky uzavře výstavu MZK "Komenský v obrazech". Besedu, jež chce zodovědět otázky jako "Co nám zbylo z Komenského", povede nestor české historiografie prof. Vít Vlnas a zúčastní se jí i ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského dr. Markéta Pánková a prof. Tomáš Knoz z Historického ústavu filozofické fakulty MU.

Poslední aktualizace: 23.03.2021, 15:32