ONLINE: České zdroje šedé literatury

Kdy: středa 1. února 2023 / 9.00 – 12.00
Kde: online

Lektor:  PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně.

Anotace:

Na školení získáte přehled o českých bezplatných databázích a portálech, v nichž lze hledat bibliografické záznamy a někdy i plné texty dokumentů, které neprocházejí standardním vydavatelským procesem a které nejsou běžně dostupné prostřednictvím tradičních distribučních kanálů, např. vysokoškolské kvalifikační práce, výzkumné a technické zprávy, preprinty či interní materiály. Tyto dokumenty mohou být přínosné pro zájemce o odbornou literaturu.

Program:

  • Úvod do problematiky šedé literatury.
  • Portál NUŠL - Národní úložiště šedé literatury.
  • Portál Theses.
  • ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací Akademie věd ČR.
  • Repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací a databáze publikační činnosti některých univerzit v České republice.

Přihlášky:

Účast je bezplatná, ale je nutné se předem přihlásit do úterý 31. ledna 2023 do 10 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší účasti, můžete si ověřit Vaši registraci na níže uvedeném kontaktu. Přihlášení účastníci obdrží  před školením odkaz, pomocí kterého se ke školení připojí, instrukce k připojení a podklad ke školení. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:

Martina Machátová, studovna přírodních a technických věd v 6 p., tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Registrační formulář:

Poslední aktualizace: 25.01.2023, 09:45