ONLINE: Orbis Pictus – Nebe

Kdy: čtvrtek 25. února 2021 / 19.00
Kde: Facebook MZK

Přednáška Martina Elbela z Univerzity Palackého v Olomouci k jednomu z témat Komenského díla Orbis Pictus. Období raného novověku bylo pro Evropu dobou převratných společenských a kulturních změn. Objevení Nového světa, rozšíření reformace, následné rozštěpení západního křesťanství a v neposlední řadě nové objevy na poli přírodních věd otřásly tradičními představami a jistotami. Cesta k novému chápání světa však byla dlouhá a komplikovaná. Přednáška se zaměří na vybrané aspekty tohoto procesu, zejména na kulturní souvislosti měnícího se pohledu na vesmír, přičemž východiskem bude Komenského popis nebe v Orbis Pictus.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 05.02.2021, 09:58