ONLINE: Týden knihoven – Co je to udržitelnost?

Kdy: středa 6. října 2021 / 18.00
Kde: Facebook MZK

Tématem letošního Týdne knihoven v MZK je udržitelnost. Toto téma se pokusíme nahlédnout z různých úhlů pohledu a rozpadneme si jej v průběhu týdne v jednotlivých akcích na tři základní pilíře: 1. Ekonomický, 2. Sociální a 3. Ekologický. Zastřešující ideou, která rámcuje obsah jednotlivých přednášek, je: "Co pro sebe, budoucnost a lepší svět můžeme udělat my sami?"

Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, bude přednášet o aktuálních významech termínu UDRŽITELNOST: Co tento pojem vlastně znamená? Jaké jsou cíle udržitelnosti? Daří se tyto cíle uvádět do praxe a naplňovat? Jak může ovlivnit udržitelný rozvoj život jednotlivce, národů a celé naší společnosti? Problematiku celkového udržitelného rozvoje si budeme v tomto případě ilustrovat na příkladu z praxe, který zní: "Z pohledu ochrany prostředí není až tak důležité, z jakého materiálu je vyroben obal potraviny, ale jaký environmentální a zdravotní dopad má samotná potravina."

Poslední aktualizace: 01.10.2021, 15:30