ONLINE: Týden knihoven – Nerůstová ekonomika

Kdy: pondělí 4. října 2021 / 18.00
Kde: Facebook MZK

Tématem letošního Týdne knihoven v MZK je udržitelnost. Toto téma se pokusíme nahlédnout z různých úhlů pohledu a rozpadneme si jej v průběhu týdne v jednotlivých akcích na tři základní pilíře: 1. Ekonomický, 2. Sociální a 3. Ekologický. Zastřešující ideou, která rámcuje obsah jednotlivých přednášek, je: "Co pro sebe, budoucnost a lepší svět můžeme udělat my sami?"

Jak může vypadat rozvoj v 21. století, v době klimatické krize? Názory na to, kudy dál se liší. Vlády a mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN propagují zelené technologické inovace a vidí v nich příležitost pro další tzv. zelený růst. Čím dále častěji ale slýcháme hlasy od aktivistů a akademiků, kteří vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému.

Hnutí tzv. nerůstu šíří myšlenky o společnosti a ekonomice, kde by neomezený růst nebyl potřeba. Zatím jsou tyto hlasy v menšině, protože představují obrovskou hrozbu pro ustálený status quo, tedy ekonomiku založenou na růstu, která je doposud pilířem naší civilizace. Jak by vypadala společnost bez růstu? Co by to znamenalo pro celou společnost a co pro jednotlivce?

Téma nerůstu představí Tadeáš Žďárský, který se nerůstu věnuje nejen v rámci svého studia na Masarykově univerzitě, ale také v organizaci NaZemi, která šíří povědomí o nerůstu v České republice.

Poslední aktualizace: 01.10.2021, 15:31