ONLINE: Týden knihoven – Pátá směna aneb Práce, péče a rodina v době pandemie

Kdy: úterý 5. října 2021 / 18.00
Kde: Facebook MZK

Tématem letošního Týdne knihoven v MZK je udržitelnost. Toto téma se pokusíme nahlédnout z různých úhlů pohledu a rozpadneme si jej v průběhu týdne v jednotlivých akcích na tři základní pilíře: 1. Ekonomický, 2. Sociální a 3. Ekologický. Zastřešující ideou, která rámcuje obsah jednotlivých přednášek, je: "Co pro sebe, budoucnost a lepší svět můžeme udělat my sami?"

V roce 1989 napsala Arlie Hochschild knihu "The Second Shift/Druhá směna", ve které se zabývala dvojitou zátěží, kterou řeší pracující matky. Poté, co přijdou z práce, čeká je doma druhá směna zápřahu v domácnosti. V době lockdownu rodiče a především matky s nostalgií vzpomínali na pouhé dvě směny, které mohly vykonávat v klidu jednu po druhé. S jazykem na vestě každý den podnikaly běh mezi místem zaměstnání, školkou a družinou. Sice musely běžet rychle, ale víceméně stačilo běžet v jeden moment na jedno místo. V době zavřených škol a školek však najednou musely vymyslet, jak zvládnout pět až šest paralelních směn naráz. Jak skloubit homeoffice s výukou třeťáka, přípravou předškoláka, jak u toho navařit, možná i uklidit a zároveň poskytnout psychologickou podporu všem hroutícím se členům rodiny nebo kamarádkám. Pandemie ukázala, že péče je zatraceně těžká práce. Diskuse o tom, že i spravedlivé rozložení péče je součástí tématu udržitelnosti.

Diskuzi povede Lucie Jarkovská - česká socioložka zaměřující se na problematiku genderu. Je jednou ze zakladatelek oboru Genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2017 působí na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Založila feministický magazín FEMA a je stand-up komičkou v rámci Dua docentky.

Poslední aktualizace: 01.10.2021, 15:32