ONLINE: Týden knihoven – Voda v krajině ČR

Kdy: čtvrtek 7.října 2021 / 18.00
Kde: Facebook MZK

Tématem letošního Týdne knihoven v MZK je udržitelnost. Toto téma se pokusíme nahlédnout z různých úhlů pohledu a rozpadneme si jej v průběhu týdne v jednotlivých akcích na tři základní pilíře: 1. Ekonomický, 2. Sociální a 3. Ekologický. Zastřešující ideou, která rámcuje obsah jednotlivých přednášek, je: "Co pro sebe, budoucnost a lepší svět můžeme udělat my sami?"

Tématem dnešní přednášky je Voda v krajině České republiky - jedno z nejdůležitějších témat dneška vztahující se k probíhající klimatické krizi i ekologii obecně. Profesor Václav Kvítek z Katedry krajinného managementu na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích shrne současný stav naší půdy a vody v krajině, představí aktuálně pozorované trendy a základní způsoby správného a nesprávného zacházení s krajinou z hlediska vodních režimů. Přednáška s následnou diskuzí bude zaměřena také na konkrétní tipy a triky, jakými způsoby si mohou lidé pomoci k lepšímu stavu vody na svých pozemcích - to vše pod hlavičkou hesla "Pojďme si s vodou hrát!".

Poslední aktualizace: 01.10.2021, 15:29