Používej MoZek: Sociální sítě - Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok a ti další

Kdy: 20. května 2024 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Chcete se dozvědět více o světě sociálních sítí, jako jsou Instagram, Facebook, Twitter, YouTube nebo třeba TikTok? Poskytneme vám základní přehled o tom, co tyto platformy jsou, jak fungují, a prozkoumáme jejich společenský dopad a důležitost. Důraz bude kladen na pochopení bezpečnosti a ochrany soukromí na těchto sítích.

Kurz je určen nejen pro ty, kteří chtějí sociální sítě aktivně využívat, ale i pro ty, kteří si přejí získat jasný přehled o tom, proč jsou sociální sítě populární a jaký mají vliv na společnost. Cílem je poskytnout účastníkům dostatek informací, aby mohli pochopit tento fenomén a případně se rozhodnout, zda a jak je využívat

VSTUP ZDARMA

Poslední aktualizace: 06.05.2024, 13:10