Poznej Tichý svět

Poznej Tichý svět - výstava

Kdy: 1. - 30. 9. 2022
Kde: 3. - 4. patro

Výstava mapuje činnost nejen "Tichého světa" a jeho brněnské pobočky, ale i Tichého světa - chráněných pracovišť. Skrze informační plakáty nahlédnete do našich aktivit, seznámíte se s kulturou neslyšících, se způsoby komunikace s nimi, s kazuistikami ze sociálních služeb, Tichou linkou a poznáte také provozy Tichého světa - chráněných pracovišť. V Tichém světě propojují svět slyšících se světem osob se sluchovým a kombinovaným postižením a po celé ČR poskytují sociální služby, které těmto lidem ulehčují jejich začlenění do společnosti. Šíří také povědomí o komunitě a kultuře neslyšících a o znakovém jazyce.  

Poslední aktualizace: 01.09.2022, 11:52