Přednáška: Friedrich Kaiser. Der vergessene Wiener Volksdichter

Kaiser

Kdy: úterý 17. dubna 2018 / 17.30
Kde: Malý sál / 6. patro
Kdo: Erkan Osmanović, MA

Wann: Dienstag 17. April 2018 / 17.30
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock
Wer: Erkan Osmanović, MA

Vídeňský divadelní básník Friedrich Kaiser (1814-1874) je dnes skoro zapomenut. Připomíná ho jen hrob na Ústředním hřbitově ve Vídni a po něm pojmenovaná ulice v 16. okrsku. Přitom byl vedle Johanna Nestroye jedním z nejpopulárnějších a nejuváděnějších autorů lidových her své doby. Oba reprezentují dvě protichůdné poetiky lidové hry. Na rozdíl od Nestroyových satiricko-humoristických her se Kaiser snažil o větší propracovanost charakterů. Přednáška představí na základě Kaiserových autobiografických spisů a vybraných úryvků lidové hry estetické záměry autora i jeho vliv na divadelní kritiku své doby. Přednáška je v němčině.

Der Wiener Theaterdichter Friedrich Kaiser (1814-1874) ist beinahe gänzlich in Vergessenheit geraten. Allein sein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof und eine nach ihm benannte Gasse im 16. Wiener Gemeindebezirk erinnern heute an den Theaterdichter. Obwohl er zu seiner Lebenszeit, neben Johann Nestroy, einer der populärsten und meistgespielten Stückeschreiber der Wiener Vorstadtbühnen war. Die beiden stellen auch zwei gegensätzliche Poetologien des Volksstückes dar. Denn im Gegensatz zu Nestroys satirischen-humoristischen Possen, ging Kaisers Werk einen anderen Weg. Der Vortrag will anhand von einigen Ausführungen in Kaisers autobiographischen Schriften und ausgewählten Textstellen eines Stückes einen Einblick in seine wirkungsästhetischen Absichten geben, sowie auch seinen Einfluss auf die Theaterkritik der damaligen Zeit. Der Vortrag ist in deutscher Sprache.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 09.04.2018, 11:01