Přednáška: Obraz 1. světové války v moravské německy mluvící literatuře a publicistice

obraz 1. světové války v moravské německy mluvící literatuře

Kdy: úterý 14. listopadu 2017 / 17.30
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro
Kdo: Mgr. Milan Horňáček, Ph. D.

Wann: Dienstag 14. November 2017 / 17.30
Wo: Videokonferenzraum / 4. Stock
Wer: Mgr. Milan Horňáček, Ph. D.

Přednáška se věnuje obrazu první světové války v moravské německy psané literatuře a publicistice z let 1914-1938. Jejím cílem je ukázat, jak se tento obraz vyvíjel od prvních reakcí na sarajevský atentát a vypuknutí války přes válečnou lyriku až po válečné romány dvacátých a třicátých let minulého století a jaký byl jeho vliv na formování kolektivní identity německy mluvícího obyvatelstva na Moravě. Přednáška je v němčině.

Die Vorlesung widmet sich dem Bild vom 1. Weltkrieg in deutschmährischer Literatur und Publizistik in den Jahren 1914-1938. Das Ziel ist es aufzuzeigen, wie sich dieses Bild seit den ersten Reaktionen auf das Sarajevo Attentat und der Kriegserklärung über die Kriegslyrik bis zu den Kriegsromanen der 20er und 30er Jahre entwickelt hatte und welchen Einfluss er auf die Formung einer kollektiven Identität der deutschsprachigen Bevölkerung in Mähren hatte. Die Vorlesung ist in deutscher Sprache. 

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.10.2017, 11:23