Přednáška: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D. - Role rituálu v dějinách lidstva a v současnosti

Srdečně Vás zveme

Kdy: 17. 12. 2014 / 19:00
Kde: Konferenční sál MZK

Povídání o rituálu Vánoc i o rituálech obecně. Jaké měly a mají rituální obřady roli ve společnosti, co přinášely a přinášejí jednotlivcům, kteří se jich účastní? Přednáška bude doplněna široce přístupnou tanečně-pohybovou praktickou částí zaměřenou na posílení radosti, životní energie, vitality a pocitu sounáležitosti. Vychází ze starobylých kruhových tanců různých národů, které si snadno osvojí i lidé, kteří se dosud nikdy tancem nezabývali.

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Vykoupilová - Irena.Vykoupilova@mzk.cz

Vstup volný

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, Brno

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku:

Poslední aktualizace: 03.12.2014, 13:54