Přednáška: Po stopách Jakoba Juliuse Davida

JJDavid

Kdy: pondělí 4. března 2019 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Wann: Montag 4. März 2019 / 17.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Der Schriftsteller Jakob Julius David (1859-1906) war in literaturwissenschaftlichen Kreisen lange als Autor der Provinz betrachtet. Diese Sicht bedarf einer Revision. Nicht nur war David seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts fester Bestandteil des literarischen und journalistischen Wien, sondern war auch mit Motiven und Personen der Wiener Moderne bestens vertraut. Diese nehmen in seinem Werk aber eine andere Wendung. Die Vorlesung verfolgt das Ziel sein Schaffen in den Kontext der Wiener Moderne, welche hauptsächlich durch Größen wie Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler repräsentiert wird, einzureihen. Die Vorlesung hält Erkan Osmanović, MA, Österreich-Lektor an dem Institut für Germanistik der Philosophischen Fakultät der Masaryk Universität. Die Vorlesung findet in deutscher Sprache statt.

Spisovatel Jakob Julius David (1859-1906) byl v literární vědě brán dlouho jako autor periferie. Toto zařazení je zapotřebí revidovat. Nejenže byl David od sedmdesátých let 19. století pevnou součástí literární a novinářské Vídně, ale byl obeznámen i s motivy a postavami Vídeňské moderny. Ty však ve svém vypravěčském díle pozměňoval. Přednáška má za cíl zařadit jeho dílo do kontextu Vídeňské moderny, která je reprezentována Arthurem Schnitzlerem nebo Hugo von Hofmannsthalem. Přednášku povede Erkan Osmanović, MA, rakouský lektor na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přednáška bude v němčině.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 28.02.2019, 13:28