Přednáška a prezentace knihy: Německo. Vzpomínky národa

Erinnerungen

Kdy: pondělí 23. října 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro 

Wann: Montag 23. Oktober 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Čím se liší pařížský Vítězný oblouk od mnichovského? Co má společného Sněhurka s Napoleonem? Mnoho podobných otázek a k tomu připravených odpovědí nabízí přednáška, jež se opírá o knihu bývalého ředitele British Museum Neila MacGregora „Německo. Vzpomínky národa“. Kniha nemá za cíl nic menšího, než vyprávět na základě objektů a uměleckých předmětů příběh německého národa. Přednáška těží z bohatého obrazového a informačního materiálu a je určená nejenom zájemcům o německou, ale i evropskou kulturu. Přednáška je v slovenštině.

Durch was unterscheidet sich der Triumphbogen in Paris von dem in München? Was hat Schneewittchen mit Napoleon zu tun? Viele ähnliche Fragen mit den passenden Antworten dazu, bietet die Vorlesung, die sich stark an das Buch des ehemaligen Direktors des British Museum Neil MacGregor Deutschland. Erinnerunge einer Nation anlehnt. Das Buch hat nichts Geringeres zum Ziel, als aufgrund von Objekten und Kunstgegenständen die Geschichte der deutschen Nation zu erzählen. Die Vorlesung schöpft aus dem reichen Bilder-und Informationsmaterial des Buches und ist nicht nur für Interessierte an deutscher, sowie an europäischer Kultur, interessant. Die Vorlesung läuft in slowakischer Sprache. 

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 20.09.2017, 14:53