Přednáška a prezentace knihy: Německo. Vzpomínky národa

Erinnerungen

Kdy: středa 13. prosince 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro 

Wann: Mittwoch 13. Dezember 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Které nádraží v rozděleném Berlíně mělo za NDR přezdívku „Palác slz“? Je Rýn německá řeka, nebo německá hranice? Mnoho podobných otázek a k tomu připravených odpovědí nabízí přednáška, jež se opírá o knihu bývalého ředitele British Museum Neila MacGregora „Německo. Vzpomínky národa“. Kniha nemá za cíl nic menšího, než vyprávět na základě objektů a uměleckých předmětů příběh německého národa. Přednáška těží z bohatého obrazového a informačního materiálu a je určená nejenom zájemcům o německou, ale i evropskou kulturu. Přednáška je v slovenštině.

Welcher Bahnhof im geteilten Berlin hatte zu der DDR-Zeit den Spitznamen "Tränenpalast"? Ist der Rhein deutscher Fluss, oder deutsche Grenze? Viele ähnliche Fragen mit den passenden Antworten dazu, bietet die Vorlesung, die sich stark an das Buch des ehemaligen Direktors des British Museum Neil MacGregor Deutschland. Erinnerunge einer Nation anlehnt. Das Buch hat nichts Geringeres zum Ziel, als aufgrund von Objekten und Kunstgegenständen die Geschichte der deutschen Nation zu erzählen. Die Vorlesung schöpft aus dem reichen Bilder-und Informationsmaterial des Buches und ist nicht nur für Interessierte an deutscher, sowie an europäischer Kultur, interessant. Die Vorlesung läuft in slowakischer Sprache. 

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 05.12.2017, 08:49