Přednáška Prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc. – Adam Michna z Otradovic známý a neznámý

Moravská zemská knihovna v Brně – Hudební knihovna Vás srdečně zvou na přednášku

Adam Michna z Otradovic známý a neznámý / čtvrtek 12. května v 18 hodin / malý sál / 6. patro

U příležitosti svého životního jubilea přednáší

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.

________________________________________________

Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676) všestranně nadaný umělec, básník, skladatel, varhaník, učitel hudby a zpěvu. Působil dlouhá léta ve svém rodišti Jindřichově Hradci. Autor sbírek písní Česká mariánská muzika (1647), Loutna česká (1653) a Svatoroční muzika (1661), chrámových skladeb  Sacra et litaniae (1654), Magnificat, Missa Sancti Venceslai a další.

prof. Sehnal

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.  – hudební historik a organolog, v letošním  roce oslavil významné životní jubileum. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na dějiny hudby 17. a 18. stol. se zřetelem  k Moravě, dějiny varhan, katolickou chrámovou hudbu  17. až 19. stol. a na dějiny kapel olomouckých biskupů. Publikoval na 250 studií v odborných časopisech u nás i v zahraničí a je autorem několika knih - např. Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (1988), Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži (1993), Dějiny hudby na Moravě společně s prof. Jiřím Vysloužilem (Brno 2001), a Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection (2008). K dalším celoživotním zájmům patří  varhany a varhanářství. Výsledkem mnohaleté badatelské práce je  dvoudílná kniha Barokní varhanářství na Moravě (2003-4).

K novodobému vydání připravil významná hudební díla z doby baroka, za všechny jmenujme skladatelské dílo Adama Michny z Otradovic.

Poslední aktualizace: 27.04.2011, 07:52