Přednáška: Rodina v moravské německé literatuře kolem r. 1900

Rodina v moravské německé literatuře kolem r. 1900

Kdy: pondělí 27. listopadu 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro
Kdo: Mgr. Alžběta Peštová

Wann: Montag 27. November 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock
Wer: Mgr. Alžběta Peštová

Německy psaná moravská literatura se na přelomu 19. a 20. století inspiruje překvapivě ani ne tak vídeňskou modernou jako mnohem spíše německými naturalisty Arno Holzem, Gerhartem Hauptmannem a jinými. Ti se ve svých dramatech často zaměřují na téma úpadku tradiční rodiny, jejíž hlavou a jedinou autoritou je otec. Přednáška představí historické koncepty, z kterých tento tradiční model rodiny v 19. století vychází, a především pak obrazy rodiny v moravských textech, které se od těch německých zajímavým způsobem odlišují.

Přednáška je v němčině.

Die deutschmährische Literatur bezieht um die Jahrhundertwende überraschend weniger Inspiration von der Wiener Moderne als viel mehr von den deutschen Naturalisten Arno Holz, Gerhart Hauptmann u.a. Diese befassten sich in ihren Dramen hautpsächlich mit dem Zerfall der traditionellen, vaterdominierten Familie. Der Vortrag stellt die in dem 19. Jahrhundert wirkungsmächtigen deutschen Familienmodelle sowie das Familienbild in den deutschmährischen Texten vor, das sich von der deutschen literarischen Familie auf eine spannende Weise unterscheidet.

Der Vortrag findet auf Deutsch statt.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.01.2018, 12:23