Přehlídka rakouských krátkých filmů 2017

Přehlídka rakouských krátkých filmů 2017

Kdy: 13. listopadu 2017 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Wann: 13. November 2017 / 18.00
Wo: Konferenzsaal / Erdgeschoss

Tři bratři s “originálním“ dárkem pro matku, hudebně nadaný kluk Henry, jehož talent je spíš překážkou než šancí prolomit sociální zábrany, beznadějný plán romantické Lisy získat svého bývalého přítele ve všedním chaosu našeho moderního světa, oceněný Les ozvěn, který prověří spolehlivost našeho vnímaní, a příběh slovenské rodiny, jež prchá ve zmatcích pražského jara do Afriky. To je výběr z přehlídky rakouských krátkých filmů roku 2017. Přehlídka vznikla ve spolupráci rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí a za podpory Rakouského kulturního fóra v Praze a Rakouského institutu Brno. Všechny filmy obsahují anglické titulky.

Drei Brüder mit "originellem" Geschenk für ihre Mutter, der musikalisch begabte Junge Henry, dessen Talent eher ein Hindernis, als eine Chance die sozialen Hemmungen durchzubrechen, darstellt, ein hoffnungsloser Plan der romantischen Lisa ihren Exfreund, im alltäglichen Chaos unserer modernen Welt, zurückzugewinnen, der preisgekrönte Wald der Echos, welcher unsere Sinne auf die Probe stellt und die Geschichte einer slowakischen Familie, welche in den Wirren des Prager Frühlings nach Afrika flieht. Das ist die Auswahl aus der Österreichischen Kurzfilmschau 2017. Die Kurzfilmschau entstand in Kooperation mit dem österreichischen Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres und mit der Förderung des Österreichischen Kulturforums Prag und des Österreich Instituts Brünn. Alle Filme beinhalten englische Untertitel.  

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.10.2017, 10:37