Prezentace knihy: Wolfgang Müller-Funk - Theorien des Fremden

funk

Kdy: pondělí 20. března 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Wann: Montag 20. März 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Co znamená být cizí, cítit se cize, být jako cizinec nahlížen? Kniha Theorien des Fremden od Wolfganga Müller-Funka popisuje a rozebírá nejdůležitější znaky cizoty.V 13 interdisciplinárních přístupech se pojem nahlíží pomocí sociálních věd, klasických konceptů psychoanalýzy a filozofických myšlenkových systémů. Kniha je ale především pokusem o nalomení pevných pojmových bloků minulých století, které někdy zabraňují vidět pojem cizoty v novém světle. Text přednášky bude přeložen do češtiny a promítán na plátno.

Was bedeutet es fremd zu sein, sich fremd zu fühlen, als Fremder angesehen zu werden? Theorien des Fremden vom Wolfgang Müller-Funk beschreiben und untersuchen die bedeutendsten Merkmale des Fremden. In 13 interdisziplinären Kapiteln wird das Fremde mit Hilfe von Sozialwissenschaften, der klassischen Psychoanalyse und philosophischen Gendankkonstruktionen angesehen. Vor allem ist das Buch aber ein Versuch die festen Definitionen der vergangenen Jahrhunderte, die manchmal den Blick auf die neue Bedeutung des Fremden verengen, aufzulösen. Der Text der Vorlesung wird ins tschechische übersetzt und auf eine Leinwand projiziert.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 07.03.2017, 13:01