Připomenutí minulosti očima budoucnosti: Pohled na Jubilejní rok 2018 očima mladých tvůrců

Kdy: 10. 12. 2018 – 5. 1. 2019
Kde: Galerie MZK / přízemí

Projekt Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Připomenutí minulosti očima budoucnosti, pohled na Jubilejní rok 2018 očima mladých tvůrců, je koncipován jako multioborová výstava. Cílem projektu bylo vzbudit zájem o podstatu a významnost jednotlivých milníků české historie počínaje rokem 2018, prezentovat dějiny z pohledu zejména mladých tvůrců – studentů. Jde o zvýraznění hlavních symbolů státnosti a posílení národního uvědomění nenásilnou, ale působivou formou.

Hlavní aktivity a výstupy projektu realizují studenti a pedagogové Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří díky jednoduchému a zajímavému pojetí dokáží přiblížit jubilea roku 2018 veřejnosti prostřednictvím výtvarného umění. Výstava si klade za cíl netradiční a různorodou formou dotvářet symboliku doby, kdy české dějiny procházely zásadními změnami.

Garantem celého projektu: doc. Mgr. Irena Armutidisová.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 28.11.2018, 10:58