Programová řada: Současná německy psaná próza po roce 2000

tendence 1

Kdy: pondělí 24. dubna 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro
Kdo: Mgr. Richard Guniš 

Wann: Montag 24. April 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock
Wer: Mgr. Richard Guniš 

Vítězný román Německé knižní ceny 2016 Franka Witzela Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 konečně uvádí na literární jeviště, potom co se řada spisovatelů soustředila jenom na východní část rozděleného Německa, její západní ekvivalent: Spolkovou republiku Německo, která taky 1989 zanikla.Současná německy psaná próza po roce 2000 je cyklus přednášek zabývajících se tendencemi současné německy psané literatury. Na krátkých textových úryvcích jsou vysvětleny a ukázaný trendy a motivy, s kterými současní spisovatelé německy psané literatury pracují.Přednáška bude v češtině.

Der Sieger des Deutschen Buchpreises 2016, Frank Witzels Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 führt endlich, nachdem sich eine Reihe Schriftsteller nur mit dem Osten des geteilten Landes befasst hatte, ihre westliche Variante auf die literarische Bühne: die Bundesrepublik Deutschland, die 1989 ebenfalls Geschichte wurde. Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsprosa nach 2000 ist ein Vortragszyklus der sich mit den aktuellsten Trends der deutschsprachigen Literatur beschäftigt. Anhand kurzer Leseproben werden Motive aufgezeigt mit denen deutschsprachige SchriftstellerInnen heutzutage arbeiten. Die Vorlesung ist in tschechischer Sprache.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facbooku.

Poslední aktualizace: 23.03.2017, 10:25