Programová řada: Současná německy psaná próza po roce 2000

Programová řada: Současná německy psaná próza po roce 20001

Kdy: pondělí 19. března 2018 / 17.30
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro
Kdo: Mgr. Vojtěch Trombik, Ph. D.
Co:   Robert Menasse: Die Hauptstadt 

Wann: Montag 19. März 2018 / 17.30
Wo: Videokonferenzraum / 4. Stock
Wer: Mgr. Vojtěch Trombik, Ph. D. 
Was: Robert Menasse: Die Hauptstadt

Programová řada Současná německy psaná próza po roce 2000 je pravidelná série přednášek ve spolupráci s katedrou germanistiky FF MU určená pro studenty seminární skupiny i zájemcům o německou literaturu. Každé pondělí večer v jarním semestru bude vyprávět znalec německy mluvící literatury o vybrané knize z fondu MZK. Přednášky jsou v německém jazyce, pokud není uvedeno jinak.   

Die Programmreihe Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur nach 2000 ist eine regelmäßige Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Masaryk Universität und ist gedacht für Studenten der Seminargruppe und für alle Interessenten von deutscher Literatur. Jeden Montag am Abend im Sommersemester wird ein Kenner von deutscher Literatur über ein ausgewähltes Buch aus dem Fond der Mährischen Landesbibliothek sprechen. Die Vorlesungen finden in deutscher Sprache statt, falls nicht anders angegeben.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.02.2018, 15:34