Programová řada: Současná německy psaná próza po roce 2000

Kdy: pondělí 26. března 2018 / 17.30
Kde: Malý sál / 6. patro
Kdo: Mgr. Iveta Tomaštíková / Mgr. Richard Guniš
Co:   Daniel Kehlmann: Du hättest gehen sollen

Wann: Montag 26. März 2018 / 17.30
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock
Wer: Mgr. Iveta Tomaštíková / Mgr. Richard Guniš
Was: Daniel Kehlmann: Du hättest gehen sollen

Programová řada Současná německy psaná próza po roce 2000 je pravidelná série přednášek ve spolupráci s katedrou germanistiky FF MU určená pro studenty seminární skupiny i zájemcům o německou literaturu. Každé pondělí večer v jarním semestru bude vyprávět znalec německy mluvící literatury o vybrané knize z fondu MZK. Přednášky jsou v německém jazyce, pokud není uvedeno jinak.   

Die Programmreihe Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur nach 2000 ist eine regelmäßige Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Masaryk Universität und ist gedacht für Studenten der Seminargruppe und für alle Interessenten von deutscher Literatur. Jeden Montag am Abend im Sommersemester wird ein Kenner von deutscher Literatur über ein ausgewähltes Buch aus dem Fond der Mährischen Landesbibliothek sprechen. Die Vorlesungen finden in deutscher Sprache statt, falls nicht anders angegeben.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.02.2018, 15:37