Proměna tramvajové smyčky

Kdy: 24. 4. - 22. 6. 2024
Kde: Foyer / 7. patro 

Jak naložit s městským prostorem, který ztratí svoji dosavadní funkci? Co se stane s tramvajovou smyčkou, na které se už tramvaje nebudou otáčet? Tématem transformace dopravní infrastruktury ve veřejný prostor se zabývali studenti a studentky 2. ročníku oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF Mendelu a navázali tak na aktuální prověřování změn v dopravě na půdě Kanceláře architekta města Brna.

Středem zájmu byla točna na Merhautově ulici, která se ve studentských návrzích přeměnila na drobné náměstí/ park/ zelené nároží s novými funkcemi a s velkým dopadem na své okolí.

Poslední aktualizace: 26.04.2024, 11:22