Promítaní a diskuze: Neuland

neuland

Kdy: pondělí 22. května 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro 

Wann: Montag 22. Mai 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Filmový dokument "Neuland" je několikanásobně oceněný film o integrační škole ve švýcarské Bazileji. Film poběží v rámci kulturního festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017. Po filmu následuje diskuse, kde bude přítomen Richard Pták, česko-švýcarský umělec a pedagog, který sám na škole vyučoval. Film poběží v rámci Česko-německého kulturního jara 2017. Film má české titulky.
Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Der Dokumentarfilm “Neuland“ ist ein mehrfach ausgezeichneter Film über eine Integrationsschule in der schweizerischen Stadt Basel. Der Film wird im Rahmen des Kulturfestivals Deutsch-tschechischer Kulturfrühling 2017 abgespielt. Nach dem Film folgt eine Diskussion mit dem tschechisch-schweizerischen Künstler und Pädagogen Richard Pták, welcher selber an der Schule unterrichtet hatte. Der Film wird im Rahmen des Deutsch-tschechischen Kulturfrühlings 2017 ausgestrahlt. Der Film wird mit tschechischen Untertiteln gezeigt. 
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 19.04.2017, 14:51