Reading Group: David Lodge / Thinks...

When: April 3 / 16.30 
Where: Videoconferencing Room / 4th floor
Book discussed: David Lodge / Thinks...

Naprosto vyčerpávající soupis toho, o čem kniha je, podal Martin Reiner v Poznámce IV na stránkách Respektu :)

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature.
The meetings are held once a month and the communication language is English.

You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies.

To reserve the book please write to: zhr@mzk.cz. 

Kdy: úterý 3. dubna / 16.30
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro
Kniha: David Lodge / Thinks...

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou měsíčně.

Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků. 
Pro rezervaci knih pište na: zhr@mzk.cz

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Join us on Facebook.

Poslední aktualizace: 21.03.2018, 13:05