Reading Group: Martin Amis / Yellow Dog

Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury.
Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou měsíčně.

Kdy: 3.2. 2015 od 16:30
Kde: Malý sál/ 6. poschodí
Kniha: Yellow Dog/Martin Amis

Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků.
Pro rezervaci pište na: zhr@mzk.cz 

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature.
The meetings are held once a month and the communication language is English.

When: February 3, 2015 from 16:30
Where: Event room/ 6th floor
Book: Yellow Dog/Martin Amis

You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies.
For reservation please write to: zhr@mzk.cz

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku:

Poslední aktualizace: 23.01.2015, 15:41