(Re)vize knihoven 21. století. Prostor - funkce - příležitost.

Kdy: 1. 3. – 28. 5.
Kde: Galerie, přízemí

Jestě v měsíci květnu si budete moci v galerii MZK prohlédnout architektonicky zajímavé novostavby a rekonstrukce českých knihoven v letech 2015 až 2020. 

„Cílem výstavy je ukázat architektonickou proměnu prostor českých knihoven, která souvisí s proměnou role veřejných knihoven, které se stávají místem setkávání, tvůrčího rozvoje, komunitního života a stávají se tak nedílnou součástí života obce. Proto jsou prostory knihovny včetně její atmosféry velmi důležitým činitelem. Podpora výstavby, rekonstrukci a vybavování knihoven jako komunitních, kulturních a vzdělávacích center je také jedním z klíčových cílů nové Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027," uvádí k výstavě její spoluautorka Lenka Dostálová z Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK, v rámci jehož činnosti celý výstavní projekt vznikl.

Online verze výstavy (Re)vize knihoven 21. století rozšířená o rekonstrukce po roce 2020, zajímavé odkazy a zdroje, ale i viderozhovory s architekty, starosty a knihovnicemi je dostupná na adrese https://architektura.knihovny.cz

Výstava je koncipována též jako putovní a pro její zapůjčení se mohou zájemci obrátit na A. Jílkovou (programové oddělení MZK - Anna.Jilkova@mzk.cz).

Poslední aktualizace: 05.05.2022, 11:15