Sarah Scholl-Schneider: Zájezdy do minulosti? Jak stesk po domově sbližuje Němce a Čechy.

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Sarah Scholl-Schneider: Zájezdy do minulosti? Jak stesk po domově sbližuje Němce a Čechy.

úterý 30. dubna, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider (*1978) působí na Univerzitě Johanna Gutenberga v německé Mohuči. Jako vystudovaná politoložka, slavistka a etnografka se věnuje na poli kulturní antropologie mj. problematice migrací ve střední a východní Evropě.

Přednáška i diskuze budou probíhat v českém jazyce.

Audiozáznam přednášky: mp3 (112 MB). 

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
sarah_scholl-schneider_a4_plakat.pdf192.24 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
Přednášející Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Shneider a předseda občanského sdružení Conditio humana Adrian von Arburg, který přednášku uvedl a moderoval.
Zájezdy do minulosti? Jak stesk po domově sbližuje Němce a Čechy - přednáší Sarah Scholl-Schneider
Diskuze po přednášce.
Odtázky a odpovědi.
Dotazy či názory ze strany publika k tématu přednášky.
Poděkování za velmi zajímavou přednášku.

Poslední aktualizace: 07.05.2013, 10:39