Schramova sbírka

Kdy: úterý 28. května 2019 / 17.00
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro

Schramovu sbírku nacházející se ve fondu Moravské zemské knihovny tvoří dva samostatné celky, sbírka vedut a sbírka portrétů. Počátky Schramovy sbírky sahají až do druhé poloviny 19. století. Původně nahodile získávané grafiky Františkova (dnes Moravského zemského) muzea byly zásluhou kustoda Mořice Trappa a později knihovníka Wilhelma Schrama shromážděny v muzejní knihovně. Ve Schramově sbírce veduty měla být shromážděna obrazová dokumentace moravských památek a měst. Ve Schramově sbírce portrétů nalezneme portréty významných moravských i rakouských osobností tehdejší doby. Wilhelm Schram v letech 1910-1911 vydal ke sbírkám katalog, kterým je představil široké veřejnosti. V rámci přednášky bude věnována pozornost osobě Wilhelma Schrama a budou představeny obě sbírky nacházející se ve fondu Moravské zemské knihovny. Přednáška bude doplněna ukázkou originálů.

S přednáškou souvisí také exemplář měsíce května:

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D., 541 646 158, lucie.heilandova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 07.05.2019, 15:06