Seminář: Současná americká literatura

banner

Kdy: 21. 1. 2016 / 16:30 -18:30
Kde: Malý sál / 6. patro
Přednášející: Mgr. Michaela Čaňková

Současná knižní produkce USA je tradičně rozsáhlá a jakýkoli pokus o její zmapování musí nutně být subjektivní. Abychom pochopili hlavní trendy a šíři literární produkce současnosti, je třeba se také krátce zaměřit na její kořeny: např. na historické souvislosti, dobový kontext, multikulturalitu a hodnotové základy, které odlišují americkou společnost od západoevropské. Budeme se zabývat především autory beletrie, ale částečně i poezie a dramatu. Hlavní důraz bude kladen na současná díla, z nichž mnohá už byla přeložena do češtiny a jsou součástí knižního fondu Moravské zemské knihovny. Většinu knih, o kterých budeme mluvit, si budete na místě moci prohlédnout.

Pro více informací navštivte náš Facebook

 

Poslední aktualizace: 16.12.2015, 15:44