Slavnostní setkání - 20. výročí založení Rakouské knihovny

26. listopadu 2010 se od 11 hodin v konferenčním sále MZK v Brně konalo pod záštitou

ředitele Moravské zemské knihovny v Brně Tomáše Gece, rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Josefa Kroba

slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí založení Rakouské knihovny v Brně.

Za účasti vzácných hostů z České republiky i Rakouska byla předána Zlatá medaile Masarykovy univerzity paní vládní radové Christine Dollingerové, vedoucí sekce Rakouských knihoven v zahraničí v Spolkovém ministerstvu evropských a mezinárodních věcí Rakouské republiky.

Program slavnostního setkání je k nahlédnutí zde.

Článek v časopise DUHA k 20. výročí založení Rakouské knihovny je k dispozici zde.

Fotogalerie

Dr. Florian Haug, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze
Mgr. Tomáš Gec, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně
čestní hosté
Paní ministerská radová Mag. Gertrude Kothaneková
hosté i veřejnost v konferenčním sále MZK v Brně
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor MU pro strategii a vnější vztahy předává Zlatou medaili Masarykovy univerzity paní vládní radové Christine Dollingerové
O hudební doprovod se postarala Akademie staré hudby při FF MU
Zástupci čestného výboru oslav - spisovatelé Ilse Tielschová a Jiří Kratochvil
Tomáš Gec, Christine Dollingerová, Roman Kopřiva, Gertrude Kothanek, Florian Haug

Poslední aktualizace: 13.10.2011, 11:21