Šlechtické knihovny ve fondu MZK

Kdy: čtvrtek 28. března 2019 / 17.00
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro

Při založení knihovny Františkova muzea se stali moravští šlechtici jedněmi z hlavních donátorů. Novou instituci podporovali nejen finančně, ale také knižními donacemi, jak tomu bylo např. v případě Antonína Bedřicha Mitrovského, hraběte Josefa Auersperga nebo Bedřicha Sylva Taroucy. Díky takovýmto štědrým darům byl položen základ knižního fondu budoucí Moravské zemské knihovny. Po roce 1945 získala knihovna do svého fondu v rámci konfiskátu několik šlechtických knihoven - zámeckou knihovnu hrabat Chorinských (se starší knihovnou hrabat Walldorfů) z Veselí nad Moravou, zámeckou knihovnu hrabat Khuen Belasi z Emina Dvora u Hrušovan nad Jevišovkou a zámeckou knihovnu Kübecků von Kübau z Lechovic). Tyto knihovny byly uchovány jako celek a nebyly rozptýleny do fondu. Během přednášky se můžete seznámit se šlechtickými knihovnami nacházejícími se dnes ve fondu MZK, budou Vám představeni jejich majitelé, složení a specifika těchto knihoven nebo zajímavé exempláře. Pozornost bude také věnována badatelským otázkám, které studium šlechtických knihoven nabízí.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Heilandová, 541 646 158, lucie.heilandova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 27.02.2019, 15:04