Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša

Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša

Vernisáž: úterý 11. září / 17.00
Kde: Foyer MZK / 4. patro

Výstava: 11. 9. – 31. 10. 2018
Kde: Foyer MZK / 4. patro

Výstava nabízí vhled do života a díla Jiřího Gruši, který v různých etapách své životní dráhy působil jako disident, bojovník proti cenzuře a diktatuře, básník a prozaik tvořící v českém a německém jazyce, překladatel, diplomat a prostředník národní a kulturní vzájemnosti. Výstava, jazykově česko-německá, vychází z materiálů, které jsou součástí fondu Jiřího Gruši ve sbírkách Moravského zemského muzea. Jiří Gruša, jenž mimo jiné zastával post ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, velvyslance v Německu a Rakousku, ředitele Diplomatické akademie ve Vídni a prezidenta celosvětového sdružení spisovatelů „International PEN“, byl skutečným Evropanem, ovšem osobností formátu světového. V letošním roce si připomínáme 80. výročí jeho narození.

Autoři výstavy: Eleonora Jeřábková, Demeter Malaťák
Odborní konzultanti: Sabine Gruša, Mojmír Jeřábek

Výstavu zapůjčilo Moravské zemské muzeum.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša
Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša
Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša
Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša

Poslední aktualizace: 18.09.2018, 09:24