Stefan Zwicker: Společný sport Čechů a Němců - soužití, soutěž, střet

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Stefan Zwicker: Společný sport Čechů a Němců - soužití, soutěž, střet

úterý 14. května, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Dr. phil. Stefan Zwicker (*1969) působil na univerzitě v Bonnu v Institutu pro historické vědy se zaměřením na střední a východní Evropu. Ve své badatelské práci se zaměřuje mj. na společnost a sport (zvláště fotbal) nebo mýty a stereotypy ve střední a východní Evropě.

Přednáška i diskuze budou probíhat v českém jazyce.

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
stefan_zwicker_a4_plakat.pdf194.57 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
Přednášku Stefana Zwickera z moderoval historik David Kovařík z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Dr. phil. Stefan Zwicker z univerzity v Bonnu přednáší o společném sportu Čechů a Němců v MZK v Brně.
Diskuze s publikem po přednášce.
Dotazy ze strany publika k přednášce pana Zwickera.
Diskuze k přednášce Stefana Zwickera.

Poslední aktualizace: 15.05.2013, 15:11