Tančíme v MZK! s Caroline

Kdy: 8., 17., 24., 29. 10. 2018 / 9.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

„Tanec mě doprovází již od předškolního věku. Během té doby jsem tančila a soutěžila v různých stylech tance, které mě vždy o něco více obohatily. Jsem lektorkou tance dětí předškolního a školního věku a vedu druhé v tanci, aby ze sebe mohli předat to nejlepší a cítili se vnitřně naplnění. Na mých tanečně pohybových lekcích se zaměřujeme na principy pohybů našeho těla, vnímáme svůj dech a dbáme na správné protažení a uvolnění těla a mysli. Objevujeme přirozený pohyb a plynulost v tanci. Dbáme také na posílení středu těla. Tanec je pro mě energie teď a tady, cítění těla v rytmu hudby a různá hloubka emocí, které plynou, když se jim odevzdáme. Lekce jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Předchozí taneční zkušenosti nejsou nutné.“

www.easy-dance.cz

www.terapie-bez-hranic.webnode.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 22.10.2018, 16:33