Tendence v současné německy psané próze: CHRISTIAN KRACHT

Kdy: 12. května/ 17:30
Kde: malý sál MZK / 6. patro

Ústav germanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,

ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně

a Rakouskou knihovnou,

vás srdečně zve na seminář "Tendence v současné německy psané próze".

Christian Kracht: Imperium
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Richard Guniš

Seminář skládající se z výchozí přednášky a následné diskuse je určen nejen pro odborníky-germanisty, ale pro všechny, kteří se o současnou německy psanou literaturu zajímají. Seminář koncipuje dr. Zdenek Mareček z ústavu germanistiky na FF MU. Přednáška i seminář budou probíhat v německém jazyce.

Seminář se koná pravidelně v pondělí od 17.30 v malém sále MZK (6. patro) a potrvá do poloviny května.

Vstup volný, texty k semináři na Petra.Jandourkova@mzk.cz.

_________________

Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa: CHRISTIAN KRACHT

Wann: 12. Mai / 17:30
Kde: kleiner Saal MZK / 6. Stock

Das Institut für Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität,

in Zusammenarbeit mit der Mährischen Landesbibliothek in Brünn

und der Österreich-Bibliothek

lädt Sie herzlich zum Seminar „Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa“ ein.

Christian Kracht: Imperium
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Richard Guniš

Das Seminar, bestehend aus einer einführenden Vorlesung und einer anschließenden Diskussion richtet sich nicht nur an Experten bzw. Germanisten, sondern an alle, die sich für die deutschsprachige Gegenwartsprosa interessieren. Das Seminar konzipiert Dr. Zdeněk Mareček vom Institut für Germanistik an der Philosphischen Fakultät der Masaryk-Universität. Die Vorlesung und das Seminar finden in deutscher Sprache statt.

Das Seminar findet montags ab 17.30 im kleinen Saal der MZK (6. Stock) statt und dauert bis Mitte Mai.

Eintritt frei, Text zum Seminar unter: Petra.Jandourkova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 25.04.2014, 14:47