Thomas Schafferer: 500 polaroids einer reise durch europa

Schafferer

Kdy: čtvrtek 28. března 2019 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Thomas Schafferer ist Dichter, Schriftsteller auf Reisen, Maler, Verleger und viel mehr. Nach Brünn kommt er um sein vielfältiges Buch "500 polaroids einer reise durch europa", welche unter anderem auch in Brünn entstand, vorzustellen. Das Buch ist eine Liebeserklärung ans Reisen und Sehnsucht nach Welterkundung. Die Lesung findet in deutscher Sprache statt.  

Thomas Schafferer je básník, spisovatel na cestách, malíř, nakladatel a mnoho dalšího. Do Brna přijede představit svoji rozmanitou knihu „500 polaroids einer reise durch europa“, která vznikala mimo jiné i v samotném Brně. Kniha je vyznáním lásky k cestování a pojednává o touze po objevování světa. Čtení bude v němčině.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš, 541 646 333, Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup zdarma/Eintritt frei

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 12.03.2019, 17:03