Tobias Weger: Potlačení předchůdci? K moravským a slezským kořenům národního socialismu (1848-1920)

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":

"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Tobias Weger: Potlačení předchůdci? K moravským a slezským kořenům národního socialismu (1848-1920)

úterý 26. února, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Dr. phil. Tobias Weger (*1968) je vědeckým pracovníkem Spolkového Institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Carl von Ossietzky Universität Oldenburg v Německu. Ve své historické práci se zaměřuje především na dějiny českých zemí, Československa a Slezska, vydal mj. Malé dějiny Prahy (Regensburg 2011).

Přednáška bude pronesena v češtině, při diskuzi bude zajištěno tlumočení.

Audiozáznam přednášky: mp3 (104 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

PřílohaVelikost
tobias_weger_a4_plakat.pdf194.97 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
Dr. Jiří Němec z občanského sdružení Conditio humana představuje přednášejícího dr. Tobiase Wegera
Dr. phil Tobias Weger přednáší v rámci cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny"
Publikum v MZK v Brně při přednášce Tobiase Wegera
Po přednášce následovala tlumočená diskuze
Dotazy z publika k přednášce Tobiase Wegera

Poslední aktualizace: 04.03.2013, 18:05