Tomáš Dvořák: Dokončení historického díla? Odsun Němců do vnitrozemí 1947-1949.

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Tomáš Dvořák: Dokončení historického díla? Odsun Němců do vnitrozemí v letech 1947 - 1949

úterý 23. dubna, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (*1973) pracuje v Historickém ústavu Filozofické fakulty MU v Brně, kde vede Centrum pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti. Je spoluautorem publikace Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (2010) a letos mu vyšla monografie Vnitřní odsun 1947 - 1953. Závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa.

Audiozáznam přednášky: mp3 (116 MB). 

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
tomas_dvorak_a4_plakat.pdf192.79 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
Přednášku Tomáše Dvořáka uvedl Adrian von Arburg za občanské sdružení Conditio humana
Téma přednášky Tomáše Dvořáka: Dokončení historického díla? Odsun Němců do vnitrozemí v letech 1947-1949
Otázky z publika v navazující diskuzi.
V diskuzi doplňoval Tomáše Dvořáka rovněž odborník na danou problematiku historik Adrian von Arburg.

Poslední aktualizace: 26.04.2013, 12:11