Týden knihoven: Sbírka věcí pro Nadaci Veronica

Kdy: úterý 5. října 2021 / 10.00–16.00
Kde: Piazzeta MZK

Tématem letošního Týdne knihoven v MZK je udržitelnost. Toto téma se pokusíme nahlédnout z různých úhlů pohledu a rozpadneme si jej v průběhu týdne v jednotlivých akcích na tři základní pilíře: 1. Ekonomický, 2. Sociální a 3. Ekologický. Zastřešující ideou, která rámcuje obsah jednotlivých přednášek, je: "Co pro sebe, budoucnost a lepší svět můžeme udělat my sami?"

V úterý 5. října Vás zveme na piazzettu před hlavním vstupem do knihovny, kde budeme přijímat dary pro Nadaci Veronika. Vybrané věci bude Nadace prodávat ve svých nadačních obchodech a z výtěžku sbírky budou podpořeny projekty na ochranu životního prostředí převážně v Jihomoravském kraji. Prosíme, noste nám tedy pouze věci funkční, nezničené, které byste si případně koupili vy sami.

Přijímáme oblečení, boty, vybavení domácnosti a spotřební zboží - vše v dobrém stavu.

NEPŘIJÍMÁME: nábytek, elektroniku, sklo a porcelán, kožichy.

Poslední aktualizace: 05.10.2021, 12:10