Umělá inteligence a její vliv na svět informací

Kdy: 23. dubna 2024 / 16.00
Kde: Počítačová učebna / 6. patro 

Tento kurz je určen pro seniory a starší dospělé, kteří chtějí porozumět roli umělé inteligence ve světě informací. Účastníci se seznámí s tím, co umělá inteligence je a jak funguje, a prozkoumají její využití v každodenním životě. Budeme zkoumat, jak umělá ovlivňuje způsob, jakým přijímáme a interpretujeme informace, a její dopad na naše rozhodování.

Důraz bude kladen na rozvoj kritického myšlení digitální gramotnosti. Interaktivní část kurzu nabídne příklady využití umělé inteligence a diskuzi o jejích společenských dopadech. Cílem je poskytnout účastníkům znalosti pro orientaci v digitálním světě.

VHODNÉ PRO SENIORY 

VSTUP ZDARMA

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 16.04.2024, 11:54