Umožní neuroekonomie a neuromarketing firmám číst naše myšlenky? (Petr Houdek)

Kdy: 23. listopadu 2020 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Cílem přednášky je ukázat pokroky ve výzkumu mozkové a hormonální aktivity při ekonomickém rozhodování. Neuroekonomie a neuromarketing se ustanovily jako nové obory využívající výzkumné nástroje neurověd při pochopení, jak se lidé rozhodují, když nakupují, zda mají spořit či si užívat, jakou hudbu preferují či jak na ně působí reklama. Přednáška se bude věnovat problémům, jak mozek produkuje pocity slasti i nespravedlnosti či obavy z finančního rizika nebo jak kóduje hodnotu či kvalitu zboží, třeba vína.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš, 541 646 333, Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 19.08.2020, 15:39